Wspomnienia: Franciszek Kulig

Franciszek Kulig z Jurkowa, nr domu 15, oświadcza, że znał dobrze Brata Alojzego Kosibę z Wieliczki mniej więcej od roku 1908, który bywał w ich domu rodzinnym i nocował, chodząc po kweście, do czasu utworzenia parafii w Jurkowie. W rozmowie z ludźmi jurkowskimi zachęcał ich do budowy kościoła w Jurkowie. Uczył nas o Bogu i odpytywał z religii. W rozmowie wyrażał się o ludziach tylko dobrze. W życiu Jego i postępowaniu widziało się tylko cnoty, a nie spostrzegaliśmy żadnego uchybienia czy wady. Budował nas swojs świątobliwością.

Kancelaria parafialna w Jurkowie, dnia 18 11965 r.