Wspomnienia: Ks. Dr Edward Wojtusiak

Czcigodny Ojcze !

Niestety rękopisów S. B. Alojzego Kosiby nie posiadam. Natomiast przesyłam kilka wspomnień o S. B. Alojzym od tutejszych parafian, spisanych na Waszą odezwę i na moją zachętę w styczniu br.
Załączam serdeczne życzenia doprowadzenia jak najrychlej do zasłużonej beatyfikacji Wielce Czcigodnego Sługi Bożego, którego i ja miałem szczęście osobiście poznać, jeszcze gdy byłem wikarym w Nowym Sączu. Bywał wtedy najmilszym gościem ś.p. Ks. Prałata Romana Mazura. Oddany w Chrystusie Panu

Ks. Dr Edward Wojtusiak
proboszcz

Dobra, 14 XII 1965 r.