Wspomnienia: Ks. Jan Jagiełka (2)

Przewielebny Ojcze!

W odpowiedzi na list Przew. Ojca z dnia 8 XII b.r. przesyłam w załączeniu dwie pocztówki, które zachowały się w moich papierach po ś.p. Bracie Alojzym (...) Przesyłam też dwa oświadczenia moich parafian : Franciszka Kuliga i Kunegundy Fudalej z Jurkowa. Podobnych możemy zebrać więcej (...).
Niech Boże Dziecię błogosławi Czcigodnemu Ojcu w pracy i dopomoże do szczęśliwego doprowadzenia do końca podjętego dzieła ku chwale Bożej. Tego życzy ze serca

Ks. Jan Jagielka, proboszcz

Jurków, 18 XII 1965 r.