Brat Alojzy Kosiba - apostoł dobroci z Wieliczki

Sługa Boży Alojzy Kosiba, franciszkanin-reformata z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Jest żywą legendą Wieliczki, w której spędził większość swojego zakonnego życia.
Jest nazywany świętym jałmużnikiem, apostołem dobroci i ubogich. Na pierwszym piętrze wielickiego klasztoru, w celi zakonnej, w której mieszkał przez 60 lat, mieści się obecnie izba pamięci poświęcona jego osobie.

Alojzy Kosiba urodził się 29 czerwca 1855 r. w Libuszy k. Gorlic. W pobliskim Bieczu poznał zakon franciszkanów-reformatów, do którego wstąpił, mając 23 lata. Pierwszą formację zakonną otrzymał w Jarosławiu, później, aż do śmierci, przebywał w klasztorze w Wieliczce.

Pełnił obowiązki kwestarza i jałmużnika, słynął z pogody ducha i wielkiej dobroci. Matki czekające na urodzenie dziecka często prosiły go o modlitwę do Matki Bożej.

Zmarł 4 stycznia 1939 roku. W 1963 roku w Krakowie rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.

W 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym liście z okazji 700-lecia Wieliczki, napisał m.in.: "Słynny jest nie tylko w Polsce 'solny skarb' związany przez historię z osobą błogosławionej Kingi. Wzorem niech będzie sługa Boży Alojzy Kosiba, który nie tak dawno temu chodził ulicami tego miasta i po całej okolicy, stając się żywym znakiem miłości Boga i bliźniego".

www.franciszkanie.pl